БЧК – Ямбол свиква общо събрание

На основание чл.27, ал.3 от Устава на Български Червен кръст,

 Областният съвет на Български Червен кръст – Ямбол свиква  редовна сесия на Областното общо събрание.

Същата ще се проведе на 17 февруари 2016г. /сряда/  от 10.30 часа в Синия салон на Народно читалище „Съгласие 1862” – град Ямбол  при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад на ОС на БЧК-Ямбол за работата на Ямболската

червенокръстка организация през 2015г.

  1. Отчетен доклад на Областната контролна комисия.
  2. Проект на бюджет на ОС на БЧК – Ямбол за 2016г.

3.  Приемане на план за работа на ОС на БЧК – Ямбол през 2016г.

          Регистрацията на делегатите започва в 10,00 часа. 

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, на същото място     при същия дневен ред и може да се проведе, ако се явят най-малко 40 % от всички членове на общото събрание. При липса на кворум се свиква ново събрание по реда на чл. 27, ал. 3.

Във връзка с това е необходимо всички делегати  да потвърдят участието си в срок не по-късно от 15.02.2016 г.

на телефон: 046/66 44 24 или на  e.mail: yambol@redcross.bg 

                       

   Д-р Антоанета Антонова                                        инж. Митко Филипов

Председател на ОС на БЧК – Ямбол                    Директор на ОС на БЧК – Ямбол

About the Author :