БЧК – Ямбол проведе цикъл от летни уроци по пътна безопасност за деца

Ямбол, 08.08.2022 г.

БЧК – Ямбол проведе цикъл от летни уроци за деца по теми, свързани с пътна безопасност, оказване на първа долекарска помощ и приложно колоездене. Уроците имаха за цел да формират безопасно поведение у децата на възраст от 7 до 12 годишна възраст, свързано с превенция на пътния травматизъм. Децата се обучаваха в няколко основни модула, включващи информация за пътни знаци, пешеходни зони, светофари, правила за движение по пътищата, безопасно управление на велосипед, оказване на първа долекарска помощ при наранявания, спиране на кръвотечения и обездвижване на крайници.

По време на уроците децата имаха възможност практически да се обучават правилно да управляват велосипед в специално построено автоградче, включващо задължителни елементи от реалната пътна обстановка-знаци, светофари и пешеходци. След приключване на летните уроците  всички деца можеха да управляват правилно и самостоятелно велосипед.

Придобитите умения в летните уроци по пътна безопасност, децата демонстрираха по време на заключителен урок. Организиран бе празник за децата, връчени им бяха грамоти за успешно приключване на уроците и много награди.

About the Author :