БЧК-Ямбол проведе общинско общо събрание

pr aВ съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно през есента на 2018 г. и първите три месеца на 2019 г., БЧК провежда своята отчетна кампания. Кампанията на общинско ниво в Български Червен кръст-Ямбол е в ход и ще продължи до 25 декември 2018г.

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ в Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол се проведе Общинско общо събрание на БЧК-Ямбол. Форумът бе уважен от г-н Стойчо Стойчев, Зам.-председател на Националния съвет на БЧК и делегат на Общинското общо събрание, д-р Антоанета Антонова, Председател на Областния съвет на БЧК – Ямбол и делегат, Неда Бъчварова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Ямбол, член на Обл.С на БЧК и делегат, Таня Даскалова-член на ОблС на БЧК и делегат, г-н Йордан Събев, член на Обл.С на БЧК и делегат,  инж. Митко Филипов-Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол, щатни служители,  доброволци, партньори и медии.

Гости на събранието бяха представители от Турски Червен полумесец, водени от Председателят на Управителен съвет на общинската организация на Червен полумесец на Люлебургас, г-н Исмаил Аркин, Ахмет Тангюл – член на Управителния съвет и Есреф Истиърман – член на Управителния съвет.

Форумът  премина в една сесия, делегатите  приеха единодушно отчет за дейността на организацията за 2018г., представен от г-жа Ваня Георгиева, Председател на Общинската организация на БЧК-Ямбол. Приет бе и отчет на Общинска контролна комисия, представен от г-жа Пенка Атанасова. Делегатите на събранието приеха План за работа за 2019г. на общинската Ямболска червенокръстка организация.

По време на обсъжданията бе направен извод, че с общи усилия и доброволческа инициативност, организацията успява да достигне до онези лица, деца и семейства, които най – много се нуждаят от подкрепа.

sabr sabr1

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply