БЧК – Ямбол проведе обучение по първа помощ на работното място

Ямбол, 17.11.2022 г.

В учебна зала на „ФРУКТО СЛИВЕН“ АД, екип на БЧК – Ямбол проведе обучение по първа помощ на работното място за работници и служители на фирмата. Инициативата е на ръководството на предприятието и имаше за цел придобиването на конкретни знания и практически умения по оказване на първа помощ за повишаване на тяхната компетентност и способност да реагират адекватно при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа.

Участниците имаха възможност да задават актуални въпроси, свързани с мерките за справяне при наранявания според спецификата на дейността, като се обсъдиха и конкретни ситуации с потенциален риск от инциденти.

Обучението се проведе по предложение и със съдействието на Служба по трудова медицина „Медикус – Инженеринг“ ЕООД, с водещи обучаващи бяха д-р Георги Ъков, лектор и Добриела Праматарова, специалист „Първа помощ“ в БЧК – Ямбол.

About the Author :