БЧК – Ямбол проведе областно общо събрание

В Синия салон на Народно читалище „Съгласие 1862“ в град Ямбол се проведе Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха: д-р Валентин Пеев, зам.-председател на НС на БЧК; Стойчо Стойчев, зам.-председател на НС на БЧК; д-р Славита Джамбазова, зам.-ген. директор на НС на БЧК; Архимандрит Димитрий, Архиерейски наместник на Ямболска духовна епархия; Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол; Енчо Керязов, зам.- кмет на община Ямбол; Станчо Ставрев, зам. – кмет на община “Тунджа”; Мария Чанева, секретар на община Болярово; Милена Янъкова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“; д-р Лиляна Генчева, директор на Регионална здравна инспекция; Петя Панайотова, директор на Дом стари хора и Домашен социален патронаж; д-р Димитър Рунков, прокурист МБАЛ „Св. Пантелеймон“;  ст. инспектор Николай Колев, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“; гл. инспектор Тодор Мишинев, началник сектор ”Пътна полиция“ към ОД на МВР – Ямбол; Здравко Динев, началник отдел в Регионално управление на образованието; Иванка Лазарова, секретар на НЧ „Съгласие 1862“; Валентин Велев, председател на читалище „Пробуда“; Невена Димитрова, председател на читалище „Зора“;  Костадин Атанасов, Съюз пенсионерите „2004 Обединени“- Ямбол; Иван Тодоров, Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва; Кръстина Атанасова, председател на Регионален клуб на инвалида; представители от неправителствени организации и медии.

Форумът  премина в една сесия, делегатите  приеха единодушно отчет за дейността на организацията за 2019г., представен от д-р Антоанета Антонова – Председател на Областния съвет на БЧК, отчет на Областната контролна комисия, представен от Силва Иванова и отчет на бюджета за 2019г., представен от инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК. Делегатите на събранието приеха План за работа за 2020г. и Проект на бюджет за 2020г. на Ямболската червенокръстка организация.

По време на изказванията гости и делегати на Общото събрание изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните инициативи през изминалата 2019г., като се ангажираха и занапред да продължават да подкрепят Ямболската организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най-засегнатите общности.

Д-р Джамбазова благодари на делегатите на събранието за реализираните многообразни дейности, като подчерта, че използването на „консултативния“ подход при работа със структурите води до положителни резултати – висок обхват на покритие на членове на БЧК в областта. Отбелязан бе приноса на Ямболската червенокръстка организация за процеса на внедряване на електронен регистър на доброволците сред колеги от останалите областни организации на БЧК.

Д-р Валентин Пеев, изрази задоволство от свършеното през годината от доброволците на БЧК и БМЧК-Ямбол, членовете и ръководния състав на организацията. Подчертана бе водещата роля на доброволците, които даряват своя труд в полза на уязвими лица. Работата на Ямболската червенокръстка организация бе оценена, като отлична, което я нарежда сред водещите в страната.

About the Author :

Leave a reply