БЧК – ЯМБОЛ набира кандидати за обучение в курсове за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”

Ямбол, 17.01.2022 г.

 

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ЯМБОЛ набира кандидати за обучение в курсове за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”.

Желаещите да се включат трябва да отговарят на следните

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

За басейн:

 

  1. Да са навършили 17 години;
  2. Да подадат заявление по образец до Директора на БЧК – Ямбол и Декларация за родителско съгласие в случаите, когато не са навършили 18 години;
  3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
  • 50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.
  • 25 м. бруст / без време /

Продължителност на обучението – 65 учебни часа.

 

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

 

  1. Да са навършили 17 години;
  2. Да подадат заявление по образец до Директора на БЧК – Ямбол и Декларация за родителско съгласие в случаите, когато не са навършили 18 години;
  1. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
  • 100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.
  • 25 м. бруст / без време /

Продължителността на обучението за „Воден спасител на открити водни площи и море”- надграждащ е 36 учебни часа, а за директен курс – 82 учебни часа.

Кандидатите за обучение в курс за “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на заключителния изпит, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

Допуска се възможността, кандидати за водни спасители, които желаят и могат да покрият горепосочените изпитни изисквания да се включат едновременно в курсовете за придобиване на двете квалификационни степени.

Всички курсове за водни спасители се извършват срещу заплащане, като цената е в зависимост от избраната квалификационната степен и не включва такса за достъп до плувния басейн.

 

Кандидатите, подали писмени заявления за постъпване в курсовете за водни спасител ще бъдат информирани лично за деня и часа на приемния изпит, който ще се проведе в началото на м. март 2022 г.

Занятията ще се провеждат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки, като навършилите 18 години курсисти, следва да разполагат със „зелен сертификат“ за завършен ваксинационен цикъл, сертификат след преболедуваме или отрицателен антигенен или PCR тест за COVID 19.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ОС на БЧК – Ямбол

ул. „ Димитър Благоев ” № 1; тел: 046/66 44 24; 0886 344 250 – Добриела Праматарова

About the Author :

Leave a reply