БЧК-Ямбол набира кандидати за курсове за водни спасители

B4KБългарски червен кръст-Ямбол набира кандидати за курсове за „Воден спасител на плувен басейн” и „Воден спасител на открити водни площи и море”, съобщават от там.

Желаещите да се включат трябва да отговарят на конкретни изисквания за басейн: да са навършили 17 години; да подадат заявление по образец до директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и декларация за родителско съгласие по образец  в случаите, когато не са навършили 18 години; да  положат успешно приемните изпитни изисквания: 50 м свободен стил / на гърди / за 55 сек.;  25 м бруст /без време /. Продължителността на обучението е 65 учебни часа.

За водни спасители при открити водни площи /надграждащ и директен/ изискванията са: да навършили 17 години; да подадат заявление по образец до директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години; да положат успешно приемните изпитни изисквания: 100 м свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.; 25 м. бруст / без време/.

Продължителността на курс за „Воден спасител на открити водни площи и море”- надграждащ е 36 учебни часа, а за директен курс – 82 учебни часа.

Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ, трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца, могат да се включат в надграждащ курс.

Курсисти, завършили успешно курс за “Воден спасител на открити водни площи и море”- директен, нямат право да работят на плувни басейни и водни паркове.

Допуска се възможността, кандидати за водни спасители, които желаят и могат да покрият горепосочените изпитни нормативи да се включат едновременно в курсовете за придобиване на двете квалификационни степени.

БЧК-Ямбол се ангажира да съдейства за намирането на подходяща работа за курсисти, завършили успешно квалификационна степен “Воден спасител на открити водни площи и море”.

 Всички курсове за водни спасители са платени, като цената е в зависимост от избраната квалификационната степен.

Кандидатите, подали писмени заявления за постъпване в курс за воден спасител, ще бъдат информирани лично за часа и мястото за провеждане на приемния изпит, който ще се проведе до средата март 2018 г., информират от БЧК. Броят на курсистите в една учебна група не може да е по-малко от 10 и повече от 30 души.

About the Author :