БЧК-Ямбол започва раздаването на продуктите по хранителната програма на ЕС

bck-hrani_largeОт 20 март 2018 г. / вторник / БЧК – Ямбол започва поетапно раздаване на хранителни продукти от хранителната програма на ЕС, съобщават от БЧК.

Раздаването ще продължи до 4 май 2018г. и през втория транш всеки правоимащ ще получи хранителен пакет, който съдържа общо 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти, както следва: леща – 7 кг; рибна консерва – 1,120 кг; грах-стерилизиран – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг; мед – 1 кг.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  • лица и      семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен      сезон

2015/2016г.;

  • майки (осиновителки), които са получавали      месечни помощи за отглеждане на дете до

навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

  • лица и      семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи

клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за

превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;

  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни

обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.

  • лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни

добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.

  • лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на

чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта пунктове, като всеки правоимащ, включен в списъците ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. За жителите на гр.Ямбол ще се  извършва във временен пункт, намиращ се в гр. Ямбол,  к-с „Хале” до бл. 9/многофункционална общинска сграда/ с работно време на пункта от 09.00 ч. до 15.00 часа.

Програмата се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), а Управляващ орган за България е Агенцията за социално подпомагане. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.

Разпределение на лицата за област Ямбол, които имат право да получат помощи по общини са:

№по ред

Община

Бр. лица

График да раздаване

Работно време

1

Ямбол

3016

20 март  до  4   май

09.00 – 15.00

2

Тунджа

1451

10 април до 4 май

09.00 – 15.00

3

Стралджа

1236

10 април до 4 май

10.00 – 14.00

4

Елхово

1184

10 април до 4 май

10.00 – 14.00

5

Болярово

 350

30 март  до  4   май

10.00 – 14.00

  общо

7237

х

х

 

About the Author :