БЧК търси логистично осигуряване за раздаване на хранителните продукти по европейските програми

BCKОбластен съвет на Български Червен кръст гр.Ямбол, във връзка с реализиране на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от  Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица 2015г.,

отправя покана за логистично осигуряване при следните условия:

1.Фирмата да разполага с транспортни средства за превоз на пакетирани хранителни продукти с  тонаж :

> 2 тона;

> 10 тона с падащ борд.

2.Фирмата да осигури транспортирането на хранителни продукти в област Ямбол,от основен склад до временните пунктове в 5 общини по заявен от нас график.

3.Срок на изпълнение : м.януари 2016г. до м.март 2016г.

Предложението да съдържа:

-цена на километър с ДДС и цена без ДДС;

Участниците да представят своите предложения, придружени с документи за регистрация на фирмата, актуално състояние, разрешително за транспорт на храни до 04.01.2016г.вкл., в сградата на ОС на БЧК-Ямбол на ул.”Д.Благоев”№1, стая 2

Телефон за контакти – 046 66 44 24, 0889797927,е-mail:[email protected].

 

 

About the Author :