БЧК с първи обучения на работното място

На 08 юли 2020г., в учебната зала на Регионално дружество „Кабиле“, филиал на ЛИДЛ, се проведе първият курс по „Първа помощ на работното място“, след възобновяване на обученията на Ямболската червенокръстка организация. Обученията имат за цел  придобиването на конкретни знания и практически умения по оказване на първа помощ, за повишаване на компетентностите и способността за адекватни действия при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа.

Участваха 13 служители на Lidl Bulgaria EOOD & KO. KD от страната, които имаха възможност да задават въпроси, свързани с мерките за справяне при наранявания според спецификата на дейността. Обсъдиха се конкретни ситуации с потенциален риск от инциденти.

Обучението се проведе д-р Георги Ъков, лектор по първа помощ и Добриела Праматарова, специалист “Първа помощ“  в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

About the Author :

Leave a reply