БЧК събира деца за лятно училище по плуване

vodno-spasiavane.com_СЪОБЩЕНИЕ 

от Български Червен кръст – Ямбол  

ОТНОСНО: Подбор на деца за ваканционната програма на БЧК-Ямбол  „Лятно училище по плуване 2016г.”

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ: От м. юли  2016 година с обща продължителност – 20 занимания

МЯСТО: плувен басейн към Гимназия „Васил Левски” в град Ямбол

ОРГАНИЗАТОРИ: Български Червен кръст – Ямбол

ОСНОВНА ЦЕЛ:  Изграждане на начални плувни умения и намаляване на риска от водни инциденти сред деца на възраст 7-11 години, чрез включването им в обучение по усвояване на основни плувни техники и познания за опасностите при къпане и плуване и начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент. Техники за оказване на първа помощ при давене и удавяне.

С настъпването на лятото много родители имат възможност и се стараят да научат своите деца да плуват. Счита се, че заниманията по плуване са сред най-предпочитаните и най-достъпните като инвестиция за родителите, които търсят алтернатива на нарастващата тенденцията към застоял начин на живот на децата си. 

Учени, които са разглеждали различните аспекти на това децата да плуват от съвсем малки твърдят, че положителните ефекти са много, както за развиване на физиката, така и на психиката на детето.

Всяко дете обожава да си играе във водата. А и плуването е най-добрия начин да се повиши съпротивлението на детския организъм към различни болести.

Не бива да се пренебрегва и факта, че през летните месеци рискът от водни инциденти се повишава. Основните причини за това са:

  1. Непознаването или подценяването на опасностите при къпане и плуване.
  2. Неумението да се излезе от опасни ситуации, възникнали във водата.
  3. Незнанието да се помогне на човек, който се дави.

Ако родителите търсят подходящата форма за ангажиране свободното време на децата си,  то обучителната програма „Лятно училище по плуване 2016г.” към БЧК-Ямбол е отлична възможност.

20 /двадесет/ занимания, включващи плувна подготовка, съчетани с обучение по превенция на водния травматизъм е идеалното решение. Научавайки се да плуват и да се предпазват, децата ще са по-малко уязвими от водни инциденти.

 

Заниманията ще се провеждат всеки делничен ден,  за времето от 09.00 часа до 10.00 часа

Обучителната програма „Лятно училище по плуване 2016г.” към БЧК-Ямбол предстои да бъде реализирана за шеста поредна година като в резултат на планираните дейности се стремим да постигнем следното:

  1. Петнадесет /15/ деца на възраст 7 – 11 години да изградят начални плувни умения;

2.    Да бъдат усвоени основни елементи и координация на плувния стил;

3.    Да придобият знания и умения за правилно поведение във водата и около водата;

  1. Да създадат трайни хигиенни навици при посещаването на плувни басейни;
  2. Да формират знания и умения по оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент;
  3. Да усвоят основни техники за оказване на първа помощ при давене и удавяне;
  4. Да се постигне относително укрепване на здравословното състояние и физическата

дееспособност;

  1. Да се създадат предпоставки за последващи системни занимания за надграждане на усвоените знания и

умения през новата  учебна година и надграждащо обучение.

След приключване на обучителната част е предвидено да се проведе заключително занимание с демонстрация на усвоените начални плувни умения, спасяване на удавник със спасителни средства и оказване на първа долекарска помощ при удавяне. Всички деца ще получат награди и грамоти за успешно завършено „Лятно училище по плуване 2016г.”.

Родителите, които желаят да включат деца си в обучителната програма на БЧК-Ямбол „Лятно училище по плуване 2016г.”, трябва предварително да попълнят молба-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол.              

Таксата за участие е в р-р на 95 лв. и покрива разходите по провеждане на обучението, вкл. таксата за достъп на децата до плувния басейн.

За допълнителна информация на адреса на  БЧК в гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» №1.,

тел.: 046 / 66 44 24.

Лице за контакт: Добриела Праматарова-специалист в БЧК-Ямбол, тел.: 046 / 66 44 24; 0886 344 250.

About the Author :