БЧК разпредели дарените средства за засегнатите от наводненията общини

photo_verybig_986380На заседание от 2 септември 2014 г., Общественият съвет за управление на финансовите средства, постъпили по кампанията на БЧК за подпомагане на пострадалите от наводненията, се запозна с актуалната информация за последиците и щетите в най-засегнатите общини от Врачанска обаст – Мизия, Бяла Слатина, Борован, Враца, Хайредин, Криводол и Мездра.

Като се съобрази с наличните  финансови средства по дарителската кампания на БЧК, Общественият съвет разпредели парична помощ в размер на 502 300 лв. за пострадалото население в посочените общини.  Средствата ще бъдат предоставяни от БЧК по списъци,  изготвени от местните обществени съвети на базата на критерии, отчитащи степента на поражения върху жилището и социалния статус на домакинствата. Основен критерий за предоставяне на парична помощ е пострадалото жилище да е единствено за съответното домакинство.

Общественият съвет предостави и още 15 000 лв. за осигуряване на продукти за приготвяне на топла храна в полевата кухня в Мизия до 15.09.2014 г.

 

About the Author :