БЧК разкри телефонни линии за подкрепа на професионалисти

ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 

ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

0899 72 61 38 

0898 87 95 95

 0888 89 99 54

         

Български Червен кръст – Ямбол активира телефонни линии за оказване на психологическа помощ, консултиране и подкрепа на професионалисти в сферата на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, образованието, членове на оперативни щабове, медицински съвети и др., които се грижат за здравето, живота и безопасността на гражданите в условията на въведеното извънредно положение в Република България.

Целта е осигуряване на професионална помощ и подкрепа за намаляване на стреса, тревожността и съществуващи емоционални трудности, възникнали във връзка с изпълнението на професионалните задължения в полза на другите по време на кризи.       

Линиите са на разположение

всеки ден за времето от 12.00ч. до 22.00ч. до приключване на извънредното положение.

        Обслужват се от висококвалифицирани експерти в оказването на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа при бедствия и кризи. Членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи и Лабораторен център за психосоциална подкрепа на лица и семейства, преживели тежки кризи към БЧК – Ямбол.

 

       НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГВАНИ ОБАЖДАНИЯ ОТ ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ПОТЪРСИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПО ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ!!

 

       Всеки човек се нуждае от една дълбока, базисна увереност, че светът, в който живее е сигурен и предсказуем!

 

ОБАДИ СЕ!

НИЕ СМЕ В ГОТОВНОСТ ДА ТЕ ЧУЕМ И ПОДКРЕПИМ!

ВСЯКА СПОДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ Е КОНФИДЕНЦИАЛНА!  

 

 

Областен секретариат на БЧК – Ямбол                                                                                

About the Author :

Leave a reply