БЧК раздава хранителни продукти останали от първия транш

12-09-10-96216_1В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, от 9 май 2016 г. /понеделник/ БЧК започва поетапно раздаване на неразпределените на първи транш хранителни продукти на допълнително включени в програмата уязвими граждани.

Раздаването ще продължи до 25.05.2016 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане лица  ще получат по 14,88 кг хранителни продукти – 5 кг брашно, 3 кг спагети, 3 кг леща, 1,6 кг компот, 1 кг конфитюр, 0,280 кг локум и 1 л. нектар.

В допълнителните списъци на АСП са включени следните категории граждани:

  • лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
  • лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги резидентен тип или в общността по реда на ППЗСП;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта пунктове, като всеки правоимащ, включен в допълнителните списъци ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. Раздаването на храни ще се  извършва във временен пункт, намиращ се в гр. Ямбол,  к-с „Хале” до бл. 9 /многофункционална общинска сграда/, работно време на пункта от 10.00 ч. до 14.00 часа.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Разпределение на лицата по общини, които имат право да получат помощи:

Община

Бр. лица

1 Ямбол 495
2 Тунджа 201
3 Стралджа 99
4 Елхово 214
5 Болярово 25
 

общо

1 034

 

 

About the Author :