БЧК проведе срещи с възрастни хора от Воденичане

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо покана на г-н Ангелов, кмет на с. Воденичане се проведе работна среща с възрастни хора от населеното място. В срещата участваха доброволци на БЧК от гр. Ямбол и щатни специалисти от Червенокръстката организация. Г-н Костадин Атанасов, доброволец на БЧК и председател на „Съюза на пенсионерите 2004” запозна участниците в срещата с реализираните дейности от БЧК – Ямбол в полза на уязвимите хора и представи дейностите по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДиректорът на ОС на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов презентира Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която се управлява от Агенцията за социално подпомагане. Представи и дейностите по съпътстващи мерки, включващи предоставяне на индивидуални и групови консултации по различни теми. Специалист от ОС на БЧК – Ямбол представи информация по темите “Здравословно хранене” и “Превенция на телефонните измами”. След работната среща доброволец на БЧК – Ямбол, Йорданка Шишманова измери нивото на кръвното налягане на възрастните хора, участвали в работната среща.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :