БЧК проведе групова консултация в с. Лозенец

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСпециалисти от ОС на БЧК – Ямбол проведоха групова консултация в с. Лозенец, община Стралджа по покана на кмета г-жа Динка Караиванова. Консултацията е дейност по Съпътстващи мерки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Представени бяха дейностите по съпътстващи мерки, включващи раздаване на листовки и предоставяне на консултации по следните теми:

•          Мярка 1: Консултиране за балансиран режим на хранене;

•          Мярка 2: Консултиране за управление на семейния бюджет;

•          Мярка 3: Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип;

•          OLYMPUS DIGITAL CAMERAМярка 4: Информиране за предоставените услуги, финансирани от Европейския социален фонд;

•          Мярка 5: Превенция на социалното изключване на деца;

•          Мярка 6: Подготовка за реакция при бедствия.

Представена беше подробна информация по темата Здравословно хранене – видове храни; пирамида на здравословно хранене; препоръчителни храни при различни социално значими заболявания; двигателна активност и др. По време на консултациите,възрастните хора получиха информация за най-актуалните механизми и схеми, по които действат телефоните измамници с цел превенция.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAГ-н Костадин Атанасов, доброволец на БЧК и председател на „Съюза на пенсионерите 2004” запозна участниците в срещата с реализираните дейности от БЧК – Ямбол в полза на уязвимите хора и представи дейностите по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права“.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

 

About the Author :