БЧК отправя покана за логично осигуряване по програмата за храните

BCKОбластен съвет на Български Червен кръст гр. Ямбол, във връзка с реализиране на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от  Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица 2016г.,

отправя покана за логистично осигуряване при следните условия:

1. Фирмата да разполага с транспортни средства за превоз на пакетирани хранителни продукти с  тонаж и посочи цена на км :

> товарен автомобил до 2 тона;

> товарен автомобил до 10 тона с падащ борд .

2. Фирмата да осигури транспортирането на хранителни продукти в област Ямбол,от основен склад до временните пунктове в 5 общини по заявен от нас график.

3. Срок на изпълнение : м.декември 2016г. до декември 2017г.

Предложението да съдържа:

-цена на километър с ДДС и цена без ДДС за отделните транспортни средства;

Участниците да представят своите предложения, придружени с документи за регистрация на фирмата, актуално състояние, актуално разрешително за транспорт на храни, в деловодството на ОС на БЧК – Ямбол на ул.”Д.Благоев”№1 до  09.12.2016г. в запечатан непрозрачен плик. След указаното време оферти не се приемат. Заданието за процедурата е публикувано на сайта на БЧК – www.redcross.bg. Същото може да бъде получено и в деловодството на БЧК-Ямбол.
За допълнителна информация: инж. Митко Филипов, тел.046 664424; 0889 79 79 27 ,е-mail: [email protected]

About the Author :

Leave a reply