БЧК осигурява топъл обяд за 274 деца в Ямолска област

TO1Ямбол, 15.12.2017 г.

Областната организация на БЧК – Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 274 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата учебна 2017/2018 година. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са партньори по проект „Топъл обяд” на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите. Обхванатите деца по общини са, както следва:

в Община Ямбол 100 деца  от дванадесет училища в града;

в Община Тунджа 96 деца от две училища;

в Община Болярово 78 деца  от едно училище.

Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата  чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обяд на общо 274 деца от социално слаби семейства на възраст от 7 до 18 години. Подбора на целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии на основание Правилника за предоставяне на храна в обществени трапезарии.

About the Author :