БЧК организира информационни срещи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОС на БЧК – Ямбол организира информационни срещи по проект  «Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права» за популяризиране на целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта до момента. В проведените информационните срещи участваха 35 възрастни хора от гр. Елхово от Дамски клуб на пенсионера и Клуб на инвалида. Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК – Ямбол и Костадин Атанасов, представители от целевата група по проекта презентираха постигнатите резултати по проекта до момента в гр. Ямбол и споделиха опит и добри практики от проведените застъпнически кампании в полза на възрастните хора, реализирани до момента. Презентацията предизвика интерес сред възрастните хора, които заявиха желание занапред да се включат в дейностите на проекта. Партньор на БЧК – Ямбол при организиране на информационните срещи с възрастни хора е Служба ”Социални дейности”, община Елхово с ръководител Мариана Милева.

About the Author :