БЧК обявява поръчка за технически проект за преустройство на сграда

???????????????????????????????ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ЯМБОЛ

Областен съвет на Български Червен кръст гр.Ямбол организира процедура за поръчка с предмет:

 „Изготвяне на технически проект за надстрояване и преустройство на съществуваща административна сграда на БЧК гр.Ямбол и фасадно оформление”

В срок до 31 юли кандидатите могат да получат техническото задание за поръчката и условията за провеждане на процедурата от ОС на БЧК –  Ямбол, ул.”Димитър Благоев” №1, стая № 2.

 Телефон за контакти – 046 66 44 24, 0889797927,е-mail:[email protected]

                                                                                           Директор: /инж.М.Филипов/

About the Author :