БЧК обучава социално уязвими деца

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОС на БЧК – Ямбол организира двудневно обучение на тема „Социално-помощна дейност и работа с уязвими деца“ по проект „Обучи се добре, зарадвай някое дете“, финансиран от Фонд за подпомагане и оптимизиране на дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай локално“. В обучението участваха 14 доброволеца от клубове на БМЧК от петте общини. По време на обучението участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейности, свързани и насочени към работата с деца от различни социални центрове и институции. Обучителят, Стели Джамбазова запозна участниците с процеса на деинституционализация и права на детето в България. Младежите бяха запознати с методи за работа с трудни деца и ефективна комуникация с тях.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДоброволците,участвали в обучението имат ангажимент да презентират пред младежи от своя клуб в населеното си място информацията по различните теми и да привлекат нови съмишленици за реализиране на благородни каузи.Програмата на обучението включваше теоретични и практически упражнения. Участниците попълниха анкетни карти, в които изразиха удовлетворението си от обучителите, интерактивния начин на провеждане на обучението и информацията, която са получили.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

About the Author :

Leave a reply