БЧК обучава парамедици
Националният учебен център на БЧК – Лозен, в партньорство с Центъра за професионално образование „Прогрес и знание” стартират обучение за трета степен на квалификация за „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.
Обучението ще започне в началото на месец октомври по програма, съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. То е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра, дневна форма на обучение /съботно-неделна/.
– Първи семестър / теоретична подготовка/;
– Втори семестър /практическа подготовка/;
– Трети семестър /стажантска програма/, ще се провежда в Център за спешна медицинска помощ – София.
Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.
Цената на обучението за целия курс е 2500/две хиляди и петстотин/ лева платими на пет вноски. Първа вноска – 600 /шестстотин/ лева.
Срок за подаване на документи: от 10.08.2020г. до 30.09.2020г.
Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО Прогрес и знание“ – гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1, или в ЦПО към Български Червен кръст, НУЛЦ на БЧК – Лозен, с.Лозен, ул. „Половраг” 31.
За повече информация – www.redcross.bg
About the Author :

Leave a reply