БЧК обучава нови доброволци

Ямбол, 10.07.2020

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на Областния съвет на БЧК-Ямбол се проведе обучение на тема „Общи знания за Червен кръст и Червен полумесец“ за нови доброволци на БМЧК-Ямбол, при спазване на всички въведени противоепидемични мерки. Обучител бе Ренета Атанасова, зам. – областен координатор на БМЧК. Доброволците се запознаха подробно с история и възникване на Червен кръст и Червен полумесец, принципи на организацията, емблеми на червенокръстките дружества, функция на Международната федерация на ЧК/ЧП и функции на Международния комитет на ЧК.

Обучителят презентира структура на БМЧК на национално, областно и общинско ниво. Представени бяха и дейностите на младежката организация-организационно развитие, първа помощ, социално-помощна дейност, здравна просвета, фондонабиране и др.

Областен секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply