БЧК обучава доброволци

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОС на БЧК – Ямбол организира изнесено обучение за щатния състав, ключови ръководни кадри в структурата на БЧК-Ямбол и активни доброволци от област Ямбол с доказан принос в развитието на Ямболската червенокръстка организация в периода 18-19 октомври 2014г. Инициативата е в съответствие с Плана за работа през 2014 г. на областната организация на БЧК и е част от дейностите във връзка с развитието на доброволчеството. Основна цел на изнесеното обучение е укрепване на доброволческите структури и капацитет, следвайки стъпките на съвременния  доброволчески мениджмънт във връзка с реализирането на дейности за утвърждаване характеристиките на „добре функциониращо дружество” и ролята на организацията като партньор на държавната и местната власт за предоставянето на широка хуманитарна подкрепа. Темите, които бяха презентирани по време на обучението  са свързани с развитие на доброволчеството в рамките на организацията и обществото.  Обучители бяха инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и Добриела Праматарова, специалист в БЧК – Ямбол.  Изнесеното обучение се реализира в Букурещ. В него участие взеха 45 души. Провеждането му съвпада с честването на  135 години от създаването на Ямболската червенокръстка организация.

About the Author :