БЧК обучава гранични полицаи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСпециализирано обучение по първа долекарска помощ проведе БЧК – Ямбол на 15 гранични полицаи. Обучението е част от постигната договореност между ямболската червенокръстка организация и ръководството на Гранично полицейско управление – Елхово,  То се проведе по предварително разработена програма в подходяща зала на територията ГПУ-Елхово от д-р Георги Манчев-лекар-анестезиолог, квалифициран обучител по първа помощ към БЧК-Ямбол и Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ”.             Целта на обучението е граничните полицаи да придобият конкретни знания и практически умения за прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадал на мястото на инцидентa или в близост до него до идването на екип от Спешна медицинска помощ. С граничните полицаи са проведени дискусия, демонстрации и практически упражнения.          По време на обучението участниците имаха възможност да задават актуални въпроси и да обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на Гранична полиция.  Общият брой на служителите от ГПУ-Елхово, които предстои да бъдат обучени по първа долекарска помощ до края на летния сезон е 60.

Добриела Праматарова

About the Author :