БЧК набира кандидати за водни спасители

WLSS_Logo_newОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ЯМБОЛ

Набира кандидати за курсове за „Водени спасители на плувен басейн” и „Воден спасител на открити водни площи и море”.

Желаещите да се включат трябва да отговарят на следните

ИЗИСКВАНИЯ:

 За басейн:

  1. Да са навършили 17 години;
  2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и Декларация за родителско съгласие по образец  в случаите, когато не са навършили 18 години;
  3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:

–         50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.

–         25 м. бруст / без време /

Продължителността на обучението е 65 учебни часа.

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

1.  Да са навършили 17 години;

2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и

Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;

3.Да положат успешно приемните изпитни изисквания:

–         100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.

–         25 м. бруст / без време /

Продължителността на курс за „Воден спасител на открити водни площи и море”-

надграждане е 36 учебни часа, а за директен курс е 82 учебни часа.

Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, и от датата на завършване в срок до една година,  да се включат в надграждащия курс.

Курсисти, завършили успешно курс за “Воден спасител на открити водни площи и море”- директен, нямат право да работят на плувни басейни и водни паркове.

Допуска се възможността, кандидати за водни спасители, които желаят и могат да покрият горепосочените изпитни нормативи да се включат едновременно в курсовете за придобиване на двете квалификационни степени.

БЧК-Ямбол се ангажира да съдейства за намирането на подходяща работа за курсисти, завършили успешно квалификационна степен “Воден спасител на открити водни площи и море”.

Кандидатите, подали писмени заявления за постъпване в курс за воден спасител ще бъдат информирани лично за часа и мястото за провеждане на приемния изпит, който ще се проведе в началото на м. март  2015 година. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

ОС на БЧК – Ямбол

ул.„ Димитър Благоев ”№ 1; тел: 046/66 44 24; 0886 344 250 – Добриела Праматарова

About the Author :