БЧК и СБА участват в акция “Зима”

От 01 до 30 ноември 2020г. на територията на Ямболска област се провежда акция „Зима“, която е традиционна за този период от годината и е инициирана от Съюза на българските автомобилисти – Ямбол. Осъществява се в партньорство със сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Ямбол с подкрепата на Български Червен кръст – Ямбол и ще се проведе в три етапа.

Първият етап от акцията е от 01 до 10 ноември 2020г., преминава по мотото: „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ и е насочена основно към водачите на МПС и велосипедистите.

Във връзка с това и с оглед приоритетните задачи, стоящи пред нашето общество за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия, на 30 ноември 2020г. в учебната зала на Ямболската червенокръстка организация се проведе среща – дискусия на кандидати за водачи на МПС от курса по първа помощ със Златан Минков, председател на СБА – Ямбол. Участниците бяха запознати с необходимостта от използването на подходящи за зимните условия гуми, проверка техническата изправност на автомобила, като при нужда от пътна помощ могат да потърсят съдействие от екипите на СБА.

По време на дискусията специално внимание бе отделено на задължителното оборудване с пожарогасител, обезопасителен триъгълник, светлоотразителна жилетка, периодична проверка на съдържанието в автоаптечките и срока на годност на медикаментите.

Голяма част от нещастията по пътищата са предсказуеми и предотвратими. За да постигнем нашите амбициозни цели за намаляване на загубите от ПТП, вярваме че ще продължим да прилагаме системен подход за осигуряване на безопасността на движението. Глобалната криза в областта на безопасността на движението може да бъде преодоляна само с помощта на многосекторно сътрудничество и партньорство с участието на всички заинтересовани страни и с привличане на гражданското общество. Заедно  можем да спасим живот и да работим за постигането на повече безопасност по пътищата.

СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ

 

About the Author :

Leave a reply