БЧК започва предоставянето на нераздадените хранителни продукти по ОП на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица

БЧК – Ямбол започна поетапно раздаване на остатъчни количества хранителни продукти на лица,  допълнително включени в Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Допълнителните списъците на правоимащите лица са предоставени от Агенцията за социално подпомагане и включват следните целеви групи:

  • Лица, получаващи топъл обяд от общини, чийто договори по ОП 3 приключват през периода от 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г.;
  • Лица, попадащи под обхвата на процедура „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г.;
  • Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като роскова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си;
  • Хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

Индивидуалните пакети са със средно тегло 30 кг  и съдържат хранителни продукти от първа необходимост.

Доброволци на БЧК – Ямбол, доброволци от общинските администрации от петте общини и служители на БЧК – Ямбол приготвят индивидуалните хранителни пакети, които се доставят лично на адресите на правоимащите лица в цялата област.

Създадената организация е продиктувана от извънредното положение на страната, свързано с COVID – 1 и цели да се ограничат максимално контакти и струпване на хора във временни пунктове в областта.

Всяко лице получава и брошура с указания за предпазване от заразяване с коронавирус.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply