БЧК- Ямбол провежда консултации

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОС на БЧК – Ямбол,  провежда групови и индивидуални консултации по Съпътстващи мерки  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2016г., информират от Областния секретариат на БЧК-Ямбол. Дейностите по съпътстващи мерки включват раздаване на листовки, предоставяне на индивидуални и групови консултации по следните теми:

•          Мярка 1: Консултиране за балансиран режим на хранене;

•          Мярка 2: Консултиране за управление на семейния бюджет;

•          Мярка 3: Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип;

•          Мярка 4: Информиране за предоставените услуги, финансирани от Европейския социален фонд;

•          Мярка 5: Превенция на социалното изключване на деца;

•          Мярка 6: Подготовка за реакция при бедствия;

Специалисти от ОС на БЧК – Ямбол, предоставят полезна информация по време на груповите и индивидуални консултации. Най-голям интерес предизвикват темите свързани със здравословно хранене и превенция на телефонните измамите. По време на консултациите, възрастните хора получават информация за най-актуалните механизми и схеми, по които действат измамниците. В Община Ямбол и Община Тунджа са обхванати най – много лица по време на индивидуални и групови консултации към момента.

Успоредно с груповите и индивидуалните консултациите,  БЧК реализира Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

About the Author :

Leave a reply