БСП- Ямбол предлага да се отменят таксите в детските заведения

DSC01288Предложение за отмяна на всички такси в детските градини и детските ясли са внесли в Общински съвет – Ямбол съветниците от БСП на 12 март.

Те са подготвили проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол с искане промяната да влезе в сила от 1 юни 2018 г.

Според мотивите им с премахване на таксите ще се обхванат всички деца, на територията на общината от най-ранна детска възраст в детските заведения и по този начин ще се повиши нивото на образователната система. „Отмяната на таксите в детските ясли и детските градини ще осигури равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и ще повиши посещаемостта. Отмяната на таксите за ползване на детските ясли и детските градини и поемането им за сметка на общинския бюджет на община Ямбол ще създаде предпоставки за задържане на младите хора в общината, за подпомагане на семействата с малки деца, за увеличаване на раждаемостта и преодоляване на демографската криза”, се казва още в мотивите.

Предложението им се базира на внесена подписка на 337 граждани, които искат отмяна на таксите.

Тяхното предложение трябва да бъде публикувано на сайта на общината и в продължение на един месец заинтересованите граждани да могат да внасят становищата си по него, след което би трябвало предложението да се гласува в Общински съвет.

Според сега действащата наредба пълната такса за детска ясла е 34 лв., а за детска градина – 38 лв. Тези такси включват т. нар. постоянна част от 10 лв. – за разходи по издръжка на групите, независещи от посещаемостта в тях, независеща от броя на присъствените дни на детето и по 1,30 лв. на ден за хранене.

Припомняме, че Административен съд – Ямбол отмени като незаконосъобразна т. нар. постоянна част от таксата, но решението не е влязло в сила, защото е обжалвано във Върховен административен съд.

Според бюджет 2018 г. планираните приходи от такси за ползване на детски градини са 480 000 лв., а за ползване на детски ясли и детска кухня общо 260 000 лв., но предложението на БСП не включва отмяна на таксата за детска кухня.

Според съветниците на БСП общите приходи от детски заведения са около 600 000 лв. и общината може да си позволи да поеме тези приходи от бюджета като жест към младите семейства с цел задържането им в Ямбол.

Факт е, че по-малки общини в страната, сред които е и община „Тунджа”, са въвели такава социална практика, да не говорим, че има и такива, които дават средства за всяко новородено, а политиката на община Ямбол е само да събира такси без да прави нищо за повишаване на раждаемостта затова и по този показател заемаме последните места в страната.

Диана Иванова

 

 

About the Author :