БСП: Управлението на ГЕРБ абдикира от образованието в Ямбол

DSC01546Ние, ямболските социалисти, изразяваме категоричното си несъгласие с Проекта на общинската програма за оптимизиране на образователната инфраструктура от учебната 2018 / 2019 година и предложените мерки за преобразуване чрез сливане на училищата ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ в едно ново основно училище, което ще се помещава в имота на ОУ „Христо Смирненски“ и ще се именува „Христо Смирненски“, както и с преместването на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов“ и с преместването на ОДК в сградата на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

Считаме, че е недопустимо да бъде унищожено емблематичното за община Ямбол ОУ „Димчо Дебелянов“. Обществеността в града със сигурност няма да прости заради интереси или пристрастия, при това, без да е правен какъвто и да било опит да се търси разрешение на проблема, с лека ръка да бъде погребано училище с 82-годишна история.

Убедени сме, че вместо предложените мерки за преструктуриране на съществуващи училища, община Ямбол трябваше да положи усилия за тяхното финансово стабилизиране, а така също и да съдейства за обезпечаването им с ученици. Не сме съгласни определени училища в град Ямбол да бъдат препълнени, а други да бъдат оставени на произвола на съдбата.

Всички ние, общинските съветници, тук и днес, изглежда нямаме алтернатива. Нашето решение е по-скоро формално, защото решението вече се е взело само – от Консултативен съвет, без обаче да знаем кои са неговите членове. Дори не знаем участвал ли е представител на училищната гилдия в него. Нашият призив е да направим решителна крачка и да не допускаме решенията да се вземат сами. Стигнали сме до положението да закриваме, да сливаме училища, благодарение на липсата на ясна общинска образователна стратегия през последните 10 години. Не приемаме подобна, унищожителна по своята същност политика в сектор „Образование“. За нас, социалистите, няма съмнение, че инвестициите в него са вложение в бъдещето на Ямбол.

Трудностите на ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Димчо Дебелянов“ не са от вчера или днес. ГЕРБ и кметът Славов управляват Ямбол вече повече от 10 години. 10 години управление, а едва през изминалата година администрацията започна да констатира проблеми и да търси решения. Логичният въпрос е защо е допуснат този дисбаланс в запълването на паралелки и дали той не е стимулиран изкуствено?

Програмата показва некомпетентност и безхаберие. Тя е закъсняла реакция в ситуация, когато ножът е опрял до кокал. Администрацията не е ли правила периодични анализи през тези 10 години, за да улови тенденцията и да предложи адекватни политики. Отговорът със сигурност е „Не“ – управленският екип категоризира образованието само и единствено като държавна политика. А училищата в една община са живите огнища на просветата и духовността. И местната власт трябва да е най-заинтересована от просперитета им. Самите вносители, в анализа твърдят, че образованието следва да се разглежда не просто като разход на бюджетни средства, а като устойчива инвестиция в развитието на човешките ресурси. Къде бяхте г-да управляващи, за да подпомогнете училищата със затруднения? Да не говорим, че сме възмутени от факта, че подлагате на съмнение професионализма на педагогическите екипи на двете училища.

Да, намалява раждаемостта. Тъжна статистика. Обаче, 10 години не спряхте да ни убеждавате как работите Ямбол да е предпочитан и привлекателен град за младите хора. Сега признавате, че не сте предприели нищо за демографските проблеми – например стимули за млади семейства, общински политики в тази посока.

Не успяхте да активизирахте местната власт за работа и провеждане на компетентна образователната политика, оставихте образованието да функционира на чисто търговски и пазарен принцип. Цената е неизчислима.

Не сме убедени, че ръководствата на ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ са удовлетворени от сливането на двете училища. Интересно е съвпадението, че в един и същи ден двамата директори внасят в общината Доклади-анализи, в които предлагат преобразуване чрез сливане с друго училище. Какъв синхрон? В проекта на програмата много не се обяснява какво ще стане с педагогическите специалисти? А това е изключително важен въпрос. Да, при сливането на училищата, те ще преподпишат договори с новото училище. Но след изготвяне на щатното разисание за следващата учебна година със сигурност ще се наложи съкращаване на персонал, след провеждането на подбор. И вие най-добре го знаете. Но удобно премълчавате.

Не анализирате и възможната опасност, че след сливането на двете училища може да бъде провален приемът на ученици за учебната 2018/2019 година поради създалата се нова ситуация.

Сградата на ОУ „Христо Смирненски“ не е санирана, а материално-техническата база е в лошо състояние. Защо толкова години не се направи нищо в тази посока? Неведнъж, съветниците-социалисти поставяхме на дневен ред пренебрегването на това училище от кмета. Получавахме пренебрежително мълчание. Имаме информация, че и в ОУ „Димчо Дебелянов“, където трябва да се премести НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ са налице сериозни дефекти с базата и ще са необходими значителни средства за отстраняване на проблеми с канализацията, с паркета в класните стаи, с наличието на мухъл, с парното във физкултурния салон.

Усещането за несправедливост го има и в нежеланието на управляващите да търсят широко обществено мнение и подкрепа на тази програма. Провеждането на няколко рутинни срещи в засегнатите училища не легитимират съгласие с предложения ни проект.

Относно бюджета на програмата, предложен ни в проекта. Заблуда и лъжа е, че тя ще се финансира от средства, осигурени от НП „Оптимизация на училищната мрежа“, при положение, че последната бе със срок на действие до 31.12.2017 год. А община Ямбол не е одобрена за подобни действия и през 2017 год. Т.е. – пари няма. Как ще се подобри състоянието на сградата и дворното пространство на ОУ „Христо Смирненски“, да не говорим за материално-техническата база в класните стаи.

Предложеният ни проект на Програмата започва с анализ. Такъв по дух в проекта няма, налице са просто констатации за бездействието на общинската администрация. Този материал би имал повече достойнства, ако е по-реалистичен и по-критичен към нейната работа.

Ние, социалистие в Ямбол определяме днешната ситуация като потоп от безхаберие. Управлението на ГЕРБ абдикира от образованието в Ямбол.

Г-да управляващи, Вие създадохте тези проблеми. Това са реалностите от Вашите управленски процеси в последните 10 години. Толкова можете – да изберете най-лесния начин.

Групата общински съветници „БСП“ в ОбС – Ямбол няма да подкрепи Общинската програма за оптимизиране на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019 година в община Ямбол. Не можем да сложим имената си под решение, резултат от недалновидно управление, проспиване на проблемите и липса на подкрепа от обществеността в града.

Катя Георгиева, лидер на БСП – Ямбол

About the Author :