БСП настоява за създаване на комисия за проучване експлоатационното състояние на регионалното депо

DSC01399Общинските съветници от БСП в Ямбол настояваме да започне обсъждане на проблема с експлоатационното състояние на регионалното депо и бъдещото решение за управление на отпадъците в петте общини, които го ползват, защото капацитетът му се пълни по-бързо от планираното, съобщи на пресконференция общинският съветник Мариета Сивкова.

Тя припомни, че от началото на годината поставя този въпрос за обсъждане в Общинския съвет, предлагайки да бъде извършен анализ, за да се намери решение, но среща отпор от мнозинството на ГЕРБ и затова се е сигнализирала и в останалите общински съвети на Сливен, „Тунджа”, Нова Загора и Стралджа.

Мариета Сивкова съобщи още, че на 19 март са внесли в Общински съвет – Ямбол предложение за сформиране на временна комисия за проучване и изготвяне на анализ на експлоатационното състояние на клетка 1, на въздействието върху околната среда на рекултивираното сметище и за разработване на варианти за бъдещото управление на отпадъците на петте общини.

„Притеснителен е фактът, че клетка 1 много бързо се запълва – при планиран капацитет 227 000 тона, тя вече е запълнена само с отпадъци 123 000 тона и като се добави и пръстта за запръстяване тя вече е пълна на 70 %. Кметовете са констатирали, че клетката има живот най-много още 2 години, а по закон 3 години преди изчерпване капацитета на съоръжението, кметовете на общини трябва да предприемат действия за бъдещо съоръжение за депониране на отпадъците”, обясни още общинският съветник от БСП. Тя допълни, че са получили писмо като отговор на тяхно запитване, че няма прединвестиционно проучване за ново съоръжение.

Мариета Сивкова припомни и че от седмица са подадени сигнали, че изтичат отпадни води, които замърсяват околната среда, и в петък – 16 март, е имало проверка на РИОСВ.

Тя каза още, че кметовете разчитат на експерти да им дадат в кратък срок решение какви стъпки трябва да се предприемат, за да се реши в 10-годишен период проблема с отпадъците на 5-те общини, но общинските съветници от БСП считат, че това не е само експертен проблем, но и финансов и затова мястото да се говори за него е в общинските съвети и затова настояват да се сформира такава комисия.

Лидерът на БСП в Ямбол Катя Георгиева се е свързала с председателите на групите съветници на БСП и в останалите общини, за да ги уведоми за тяхното предложение за сформиране на временна комисия и са получили уверение, че и в другите общини ще направят подобно предложение, за да може да се потърси общо решение.

„Идеята е петте общински съвети да вземат решение за създаване на подобни временни комисии, които да си взаимодействат, да се срещат и да набележат възможните решения”, обясни лидерът на БСП в Ямбол.

На пресконференцията беше съобщено, че в понеделник народните представители от БСП са посетили регионалното депо, за да се уверят сами какъв е проблемът.

Всички са установили, че където трябва да текат само чисти води, в момента се изтичат мръсни води. Мариета Сивкова заяви, че при едно качествено изградено и въведено в експлоатация регионално депо, подобно изтичане не е допустимо и затова трябва да се установи има ли намеса, има ли някакво съзнателно бездействие, или липсва контрол.

Народният представител Кристиан Вигенин заяви, че и той като председател на комисията по европейските въпроси и европейските фондове в парламента обмисля какво може да се направи, защото депото е изградено с европейски средства, които видимо не са употребени по най-добрия начин. Според него и управляващите оперативната програма „Околна среда” трябва да направят проверка как са изхарчени европейските средства и защо има екологични проблеми и се застрашава здравето на хората.

About the Author :