БСП е „ЗА“ общинско предприятие „Чистота“ в град Ямбол

На заседанието на ОбС на 30.06. 2022 год. БСП-съветниците подкрепиха създаването на общинско предприятие „Чистота“ в град Ямбол с мотивите, че това е едно перспективно предложение.

„Това е наш ангажимент в предизборната ни платформа от местните избори през 2019 год., като част от финансовата стабилност на общината. От БСП вярваме, че градът ще се чисти по-добре, ще се работи по-мотивирано и няма да зависим от капризи на външни фирми. Със сигурност ще се постигне по-добра оперативност, по-ефективно управление на собствеността, икономичност, прозрачност, по-ефективен контрол. Това пък ще е гаранция за повишаване качеството на услугата. Предприятието няма да търси икономическа изгода, т.е. ще се икономиса значителен финансов ресурс, който сега формира печалбата на търговските дружества, с които общината има сключени договори. Според последните тенденции все повече държави членки на ЕС предоставят самостоятелно публичните услуги, възлагайки ги на собствени търговски дружества или предприятия, вместо да ги аутосорсват на външни оператори. Ще отпаднат, разбира се, и съмненията за нереално високи плащания за дейностите. И не на последно място – ще е налице по-голяма гъвкавост, ще има по-добро взаимодействие с останалите общински предприятия и структури, както и възможности за реализация на инвестиционни проекти с бенефициент община Ямбол. Надяваме се етапната реализация да доведе до ефектите и резултатите, които нашите съграждани очакват. Затова съветниците от БСП гласуваме “ЗА” създаването на ОП “Чистота” в град Ямбол.“

About the Author :

Leave a reply