Броят на заетите лица в област Ямбол се увеличава

768x432През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 54.2 хил., от които 29.3 хил. са мъже, а 24.9 хил. са жени, съобщават от Националния статистически институт. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.9%, а спрямо същото тримесечие на предходната година – с 8.0%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 52.6% (при 52.3% за страната), съответно 58.3% за мъжете и 47.2% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок  с 4.7  процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 5.9 процентни пункта, а при жените с 3.5 процентни пункта. По брой на заетите лица област Ямбол е на деветнадесето място в страната след област Перник и преди област Кюстендил, а по коефициент на заетост – на седмо място след областите София (столица), Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Смолян и Велико Търново.

 

About the Author :