Броят на заетите в област Ямбол се е увеличил с 9,8 процента

buildЗаетите мъже са значително повече от жените. През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 50.4 хил., от които 27.8 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени, сочи информация от Националния статистически институт. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 9.8 процента.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 г. е 50.1 процента (при 52.7 процента за страната), съответно 56.8 процента за мъжете и 43.7 процента за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 5.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените, е съответно с 5.7 и 4.5 процентни пункта. По брой на заетите лица област Ямбол е на двадесето място в страната. Намираме се след област Кюстендил и преди област Ловеч, а по коефициент на заетост – на петнадесето място след област Смолян и преди област Кюстендил.

През първото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.6 хил., като 26.5 хил. от тях са мъже, а 21.1 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 6.5 процента спрямо същия период на предходната година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66 процента, съответно 71.3процента за мъжете и 60.2 процента за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент нараства с 5.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените, е съответно с 6.4 и 4.2 процентни пункта.

 

About the Author :