Брожение срещу директора на ОУ “Христо Смирненски”

10643До Георги Славов, кмет на Ямбол

Копие:

До Пенка Илиева, началник на РИО – Ямбол

До доц. Румяна Коларова, министър на образованието и науката

Уважаеми, г-н Славов,

На 1-ви август 2014 година бе възстановен от съда  на длъжността Директор на ОУ „Христо Смирненски” – г-н Димитър Бояджиев. Настоящото писмо няма за цел да оспорва решението на съда, а има намерението да засегне етичната, морална, колегиална гледна точка на проблема и най-вече тези проблеми, касаещи учители, ученици, които работят и се обучават във въпросното училище и техните родители. Понеже те не могат да бъдат административно доказани, в тяхна подкрепа излагаме следните факти:

Когато г-н Бояджиев застава начело на училището през 1998, в него има 37 паралелки от първи до осми клас с около 900 ученици. През годините в това  елитно училище са обучавани над 1200 ученици. Към днешна дата в  училището се обучават 279 ученици в паралелки от първи до осми клас. Причината за намаляване броя на учениците в училището не са само демографският срив и икономическата криза в страната. Огромен принос за това има начинът, по който се управлява училището от въпросният директор.

Предвид особеният  нрав  на г-н Бояджиев, който решава проблемите в училището с викове и крясъци, без уважение и толерантност към колегите си, в училището  цари непоносима атмосфера, в която се налага да работят преподавателите. Директорът създава напрежение и стрес, които рефлектират върху качеството на образователният процес и съответно върху учениците.  Именно това са причините родителите да не искат да записват деца си в училището. В учебното заведение  проблемите се решават със заплахи и манипулации. Често учениците са свидетели на това. Самите те споделят факти от ежедневни ситуации, които се разиграват пред очите им от г-н директора.

Масовото напускане на преподаватели от училището е друго доказателство на горе изложеното. Преди три години голям процент от началните учители напускат по собствено желание, не издържали на психическият тормоз, който са принудени да търпят с години. Повечето от тях са учители с дългогодишен педагогически стаж и утвърдени като авторитети: Виолета Господинова (начален учител), Митка Ончева (начален учител) , Величка Колева, Антонина Христова (начален учител).

В рамките на няколко дни, преди началото на тази учебната година предвид ескалиращото напрежение напуснаха: Юлия Таркаланова (учител по история и география), Бистра Парашкевова (учител по английски език) Юлияна  Христова (технически секретар), В. Стоянова (учител по информационни технологии). Разбира се, от тази постоянна подмяна на преподаватели в крайна сметка най-губещи са  учениците.

Въртележката от назначения и уволнения е и при заместник директорите: Р. Чолакова, Д. Цончева, Атанас Божков, Станка Ковачева, Ваня Тенева…

Във връзка с обстоятелствата, развили се динамично, група родители посетихме г-н Бояджиев на работното му място, в търсене на отговор защо се случва всичко това. Въпросите, с които потърсихме отговорност от директора, като ръководител и представител на институцията “училище” бяха апострофирани с неадекватни фрази от рода на: “Защо не питате този, който ме заместваше? “Какво да им направя, те сами напускат.” и т.н

След като  не бяхме удостоени с адекватен отговор, потърсихме съдействие от страна на РИО, гр. Ямбол в лицето на г-жа Пенка Илиева. Същата ни назначи среща на 16 септември 2014 година, 15.30 ч в нейният кабинет. Отзовахме се 10 родителя, но г-жа Илиева не беше на работното си място в уговореният час и срещата не се състоя. След което потърсихме Вашето съдействие.

Г-н Славов, нашето желание като родители е да се извърши нужната проверка в ОУ „ Христо Смирненски”, да се прецени внимателно ситуацията и да се назначи нов директор, поради невъзможността на сегашният  да се справи с поверената му институция като неин качествен ръководител.

Надяваме се на съдействие и подкрепа от Ваша страна.

 

17.09.2014 г.

Гр. Ямбол

About the Author :