Бояджик почете Трифон Зарезан

1Трифон Зарезан е празник, преминал през хилядолетната история с любовта и преклонението на бояджичани към земята, която ги храни. Те, с майсторските си ръце и любов,обработватлозята си, за да иматнай-хубавотогрозде, от което да произведат вино с неповторим вкус и аромат.

За поредна година организаторите на празника – кметството в селото  и читалище „Джон Атанасов-1928”, се бяхапостарали да създадатпразнична атмосфера за всичкиприсъстващи.

2Празникътзапочна с легендатазаТрифон Зарезан, след коетопоследваобичая по зарязването на лозите от миналогодишния „Цар на лозата” ДимитърМинчев. За втора поредна година той бешеизбран за цар на лозята и мубевръчена награда от организаторите на празника.

Минчевразказа, че в „тънкостите” при зарязването на лозите се крие и  приготвянето на вкусно вино. Той прочетеклетвата на царя. Обеща да научи младите хора как се реже, как се връзва, как се пръска, «как във коша сладъкгрозд след грозд да пускат».

3За здраве и берекетпрез 2016 година в зарязването се включи кметът на селото – Елена Маджарова. Тяотправипоздравкъмвсички, като им пожела да е плодороднагодината и толкова много грозде да има, че виното да не може да гопобератбъчвите.

Бяхаприсъденизванията:

„Майстор на гроздова ракия” – на Стоян Димитров;

4„Майстор на бяло вино” – на Иван Хаджиев;

Със званието „Майстор на червеното вино” бяха удостоени петима винопроизводители – Валентин Велев, Димитър Минчев, Димитър Петров, Славка Колева и Стоян Димитров.

Всичкиприсъстващиотпиха от чашите с искрящо вино, предоставено от царя на лозятаДимитърМинчев и опитаха от вкуснитемезетаосигурени от спонсоритенапразника.

За веселието  се погрижихафолклорнатапевческагрупа и клуба за народни танци към читалището в Бояджик.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

About the Author :