Бош Домакински уреди България стартира Дарителска кампания в полза на социално уязвими групи

Ямбол, 19.11.2021 г.

От 20 до 27 ноември т. г. Бош Домакински уреди България ще проведе дарителска кампания “Home connect – доброто ни свързва“ в полза на социално уязвими групи. Желаещите да се включат могат да дарят свой употребяван и работещ домакински уред с марка BOSCH  в най-близкия оторизиран сервиз в посочения период. Уредите, които ще се събират, ще са готварска печка, хладилник или пералня с година на производство не по-рано от 2011 г. След като дареният уред бъде прегледан за техническа изправност, ще бъде дарен на социална институция чрез Агенцията за социално подпомагане, която е партньор на кампания.

За да се подпомогнат допълнително социалните институции, в рамките на кампанията Бош Домакински уреди България ще дари в полза на социалните институции процент от приходите от продажба на големи смарт (умни) уреди с марката BOSCH на територията на страната за месеца, в който ще се проведе Кампанията. Сумата ще бъде предоставена под формата на нови електроуреди с марка BOSCH.

Според изпълнителния директор на Бош Домакински уреди България инж. Ивайло Рашев, често покупката на нов домакински уред е свързана с изхвърлянето на стария, който все още работи отлично. Освен съпроводено от угризения, това води и до ненужно замърсяване на природата. „Дарителската кампания “Home connect – доброто ни свързва“ в полза на социално уязвими групи е резултат от стремежа ни да предотвратим замърсяването на околната среда и да бъдем полезни на нуждаещите се институции“, заяви той.

На националния телефон за сервизно обслужване на BOSCH 0700 20 817 или на  https://www.bosch-home.bg, желаещите да се включат могат да се запознаят с подробните условия за участие в кампанията.

About the Author :