Ботево почете Левски

Ботево (1)Учениците от целодневната организация на учебно-възпитателната дейност по проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” към ОУ „Христо Ботев и  НЧ „Хр. Ботев – 1928 г. ” село Ботево почетоха  142 години от обесването на Васил Левски с поднасяне на цветя, рецитиране на стихотворения  пред уредения кът в читалището. След което излязоха в двора на училището и там се проведе състезание „Лъвски скок” в памет на Апостола, децата бяха емоционални и развълнувани участваха активно. Освен това дни преди днешния децата рисуваха портрети, четоха за живота и делото му. Също така направиха  табло с написани от тях Завети на Левски.

Ботево (2)

About the Author :