Борислав Петранов, член на журито на фестивал „М. Лъкатник“: Изключително разнообразие на сцената на българските куклените театри

Petranov-Фестивалът е уникален, той е единственият, който е национален за българските куклени театри. Тъй като на три години се провежда „Златният делфин“, но той е международен и в конкурсната му програма участват и много чужди куклени театри. Така че първо това е нещо, което е уникално и много се радвам, че куклен театър „Георги Митев“-Ямбол поддържа тази традиция, тъй като съм и свидетел как преди 2002 г. се възстанови този фестивал.

Моментната снимка на куклените театри е изключително разнообразна. В 11-те спектакли от конкурсната програма, а и в онези които бяха извън нея, видяхме използването на изключително различни изразни средства. Това много ме радва, тъй като в този задъхан свят, в който нашите деца са облъчени и бомбардирани от всякакви видове друга медия, театърът е нещо, което ги възпитава и ги кара да се спрат в непрекъснатото гледане на телевизия, интернет и т.н. и да помислят малко. То развива мисленето, развива и фантазията. А тук, това което видях, е използването на големите кукли, използване на петрушки, имаше театър на сенките. Разбира се, за мен беше много радостна и появата на уличен театър, тъй като уличният театър е един от най-старите и действително би трябвало да има повече такива представления. Тъй че изключително разнообразие има в момента на сцената на българските куклени театри. В момента няма нито една тенденция, за която да кажа – тя е модна. Защото имаше години, когато имаше мода в тенденциите. На това издание на фестивала видях абсолютно всички видове куклен театър, като даже в едно представление се премесваха няколко от изразните средства, които са позволени в кукления театър. Това разнообразие радва, тъй като всеки един би трябвало да експериментира в тази визия, която му е интересна, това развива въобще целия куклен театър.

About the Author :

Leave a reply