Боляровското читалище „Възраждане“ – храм на възродените традиции и културната динамика

IMG_9718Народните читалища – средища на българската духовност, възникнали през обновителната епоха, наречена Възраждане. Създадени от любознателни родолюбци с високи духовни стремления, читалищата оформят своя облик на огнища, чийто ярък пламък озарява селищата с културно-просветни прояви и прогресивни идеи в името на бъдещето.

Такъв факел за Болярово е създаденото през 1912 г. НЧ „Възраждане“. Помещаващо се през годините в ограничени в пространството сгради, сега то е разположено в красива постройка, която архитектурно допълва облика на централната градска част. Живописно фоайе, конферентна, а и просторна концертна зала, читалня и библиотечна заемна, уютно подредени, посрещат гражданите…

IMG_9725На основание Член. 15, ал. 1 и ал.2 от Закона за народните читалища, на 15 април 2019 г. се проведе общо отчетно-изборно събрание, отговарящо на всички регламентирани изисквания. Председателстващият събранието (г-н Кольо Пехливанов) след емоционално встъпление обяви надлежния дневен ред.

В доклада за дейността на читалището през изтеклата 2018 г. се съдържаше реално отражение на една несъмнено богата откъм чествания, фолклорни изяви и библиотечни инициативи дейност. Председателят на читалището, секретарят Мария Христова и читалищното настоятелство влагат сили и и амбиции за разнообразяване на културния живот в града. Както и за съхраняване и обогатяване на традициите, които да се знаят и доразвиват от поколенията. Читалището е инициатор или съорганизатор (с общинската администрация) на всички празнични прояви в града – от гражданско и църковно-християнско общество. Към НЧ „Възраждане -1912 г.“ функционират две фолклорни женски певчески групи и една мъжка – IMG_9717изявени самодейци и ежегодни носители на престижни награди – заслужени, ярки признания за техния талант и родолюбива всеотдайност! Изявите им се посрещат с възторг от публиката, а славата им расте непрестанно. Периодично, с вдъхновение те радват своите зрители и слушатели: на Осми март, Трифон Зарезан, в Деня на художествената самодейност (1 март); на 100-годишнината от Първата световна война, придружена от възпоменателно мероприятие в с. Странджа; на фолклорния събор „Воден пее и танцува“; в Регионалния събор на фолклорната песен – гр. Ямбол. А от Националния фолклорен конкурс „С песните на Калинка Згурова“- град Бургас, Фолклорния конкурс „С песните на Бинка Добрева“, Фолклорния фестивал „Песни и танци без граници“ се завръщат със златни медали!

IMG_9724Изпълненията им, включени в празничния концерт при честване празника на Болярово (Димитровден) и на внушителния Коледен концерт, са всякога незабравими!

Музейната етнографска сбирка, както и безплатния интернет-център (по линия на „Глобални библиотеки“) са интересни и ползотворни атракции, принадлежащи към читалището, и се радват на активна посещаемост.

Експониране на изложби; гостувания на театрални състави с колоритни постановки; организирани на конкурси, съпътстващи голяма част от празниците – и  това са дела на читалището, както и оригинални форми, съвместно с училището.

IMG_9729Богатият библиотечен фонд от 9926 книги провокира читателския интерес. А в уютната читалня могат да се преживеят забавни мигове с интересни периодични издания, включително специализирани.

В изказванията от залата пролича задоволство от постигнатото, благодарност към самодейците ни. С изявление се включи е кметът на общината Христо Христов, в което визира както постигнатото, така и будещи любопитство културни перспективи за града и общината. А ето и единодушно гласуваният състав на читалищното настоятелство: председател – Костадин Иванов, членове – Мария Маринова, Султанка Димитрова, Мария Тодорова, Бинка Величкова. В състава на новоизбраната проверителна комисия влизат: Златина Петкова, Диана Иванова, Веска Христова. А председателят на Общинския съвет Атанас Дженков също уважи събранието и даде ласкави отзиви.

Екипът на редакцията пожелава културен просперитет – сега и занапред! Успехите да се множат по техния самодеен творчески път!

IMG_9701 IMG_9708 IMG_9718 IMG_9722 IMG_9731 IMG_9732

Бинка Величкова

 

About the Author :