Болярово провежда публично обсъждане на бюджет 2021 на 12 февруари

Болярово, 2.02.2021 г.

В изпълнение на заповед на кмета на община Болярово, на 12 февруари 2021 г. от 13,00 ч. в заседателната зала, ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Болярово за 2021 г.

Съгласно чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап преди приемане на общинския бюджет.

Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

При проявен по-голям интерес от страна на заинтересованите институции и граждани ще бъдат допускани по 15 души.

About the Author :

Leave a reply