Болярово приключи трансграничен проект

1111На 21 март 2014 г. в град Къркларели (РепубликаТурция) се проведе заключителна пресконференция по проект „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследства” № 2007СВ16ІРО008 – 2011-2-139. Проектът е изпълняван от Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ – Болярово в партньорство с община Болярово и община Кофчаз. Времетраенето му е  12. 04. 2013 – 11. 04. 2014 г. Общият бюджет е 95 441 евро. Проектът бе представен на встъпителна пресконференция на 24 април 2013 г. в залата на Младежки дом- град Болярово.
На заключителната пресконференция присъстваха кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан, Ибрахим Цекич (технически сътрудник на проекта) и местни жители. От българска страна присъстваха членовете от екипа: София Минева (ръководител на проекта), Надя Сиракова (координатор), Мария Пачева (счетоводител), директорът на ОУ ”Стефан Караджа” и преподавателки.
Срещата откри кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан. Той поздрави гостите и представи презентация с богат снимков материал на изпълнените дейности по проекта. Другата презентация съдържаше информация и снимки за направените природни, културни и исторически проучвания в Кофчаз. Тя бе представена от специалистите, провели проучванията.
От българска страна София Минева, ръководител на проекта, също презентира направените природни, културни и исторически проучвания в община Болярово.
След приключване на презентациите бе поставено време за въпроси, отговори и коментари на свършеното по време на проекта.
Сформира се дискусия за нови проектни предложения между двете общини, от която постъпиха интересни предложения в областта на културния туризъм, образованието и спорта, кулинарията и възможността за изучаването на български език в община Кофчаз и съответно на турски език в Болярово, с идеята за по-успешна комуникация при бъдещи проекти.
В края на конференцията кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан изказа своите благодарности за ползотворната работа и съвместното партньорство към всички членове на екипа и пожела съвместни бъдещи проекти. София Минева изказа задоволството си от постигнатите резултати и успешната партньорска работа.
Много ще останат незабравимите спомени и приятни мигове, запечатани в съзнанието на всеки от участниците в проекта.

About the Author :