Болярово подписа договор за зимно поддържане

IMG_7983На 28 декември 2018 година кметът на община Болярово Христо Христов и изпълнителният директор на „Технострой-Инженеринг 99“ АД – гр. Ямбол Дойчо Дойчев подписаха договор със срок една година. В договора община Болярово възлага на фирмата-изпълнител („Технострой-Инженеринг 99“ АД – гр. Ямбол) да осъществява зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2019 година.

About the Author :

1 Comment to “Болярово подписа договор за зимно поддържане”
  • Страхил
    January 2, 2019 - Reply

    Тези защо са толкова ухилени?

Leave a reply