Болярово откри процедура за съставяне на проектобюджет 2015

7aСъгласно заповед № РД-5-566/ 16.10.2014 г. на кмета на община Болярово Христо Христов и утвърден бюджетен календар е открита процедура по набирането на предложения за съставянето на проектобюджета на общината за 2015г. Всички граждани и институции, които желаят да дадат своите писмени предложения, могат да го направят в поставените за целта кутии на места, определени в заповедта.

В заповедта се определят комисии от специалисти, които на основата на  общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна прогноза,  предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и  параметрите на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет за 2015 година да разработи проект за  бюджет 2015.

About the Author :