Болярово осигурява дърва за огрев

metrПродължава снабдяването на населението в общината с дърва за огрев. Към настоящия момент (14 септември) с дърва за огрев са снабдени всички учреждения, кметства, училища и детски градини, здравни служби и социални заведения. Доставени са и дърва на джипитата и стоматолозите, както и на военноинвалиди, военнопострадали и  ветерани от войната (предоставяни безплатно с решение на Общински съвет – Болярово).

Над петдесет процента от домакинствата на град Болярово са снабдени с дърва за огрев към настоящия момент. Изцяло е снабдено населението на селата: Стефан Караджово, Оман, Дъбово. Продължава снабдяването в селата: Воден, Камен връх, Денница, като се очаква до дни да приключи и там. Снабдяването с дърва за огрев в останалите населени места, предстои да започне в следващите две седмици. Очаква се всички населени места да са снабдени с дърва за огрев към средата на октомври.

About the Author :