Болшинството от гражданите определят законите като несправедливи и неразбираеми

Участие в конференцията взеха и представители на НПО от Централна и Източна Европа. Андрис Гобинс и Илже Думина от Латвия представиха Пътната карта за гражданско участие на европейско ниво (във връзка с прилагане на чл.11 (1) и 11 (2) на Договора за Европейски съюз). Сравнителен преглед на законодателната рамка за гражданско участие в процеса на вземане на решения в страни от ЕС направи Тина Дивяк (Center for Information Service, Cooperation and Development of NGOs , Словения). Презентацията на Сорин Ионита (Expert Forum, Румъния) беше посветена на гражданския мониторинг върху съдебната реформа, а Кристоф Рител от Sustainable Transportation Center, Полша, говори за гражданското участие при разширяването на фондовете за влаков транспорт в Регионалните Оперативни Програми 2014 – 2020 на ЕС.

About the Author :