Богата и пъстра програма за Празника на община „Тунджа”, планирани са прояви във всяко от 44-те села

Tundja3В периода от 10 до 22 април във всяко от 44-те населени места ще бъде проведена празнична проява, посветена на Деня на общината 22 април – Международен ден на Земята.

Наред с традиционните формати Тунджански литературни дни, Общинска детска асамблея „Тунджа – творчество и красота”, концертите на Фолклорен ансамбъл „Тунджа” и др., като основен акцент се оформя форматът Тунджански театрални дни. В него са съчетани представления на Драматичен театър „Невена Коканова”, Държавен куклен театър „Георги Митев”, постановка на обичаните от тунджанската публика актьори Велика Видева и Звезделин Минков.

Ще бъдат представени за пръв път и постановки с участието на местни самодейци, поставени в читалищата на селата Роза, Безмер, Тенево и Маломир с помощта на Жана Николова – общественик и на актьорите Велика Видева, Кольо Пехливанов и Николай Вълканов. Тези постановки ще бъдат представени и в други села на общината. Нова проява в празничната програма са и пленерите по фасадите на обществени сгради в селата Окоп, Ханово и Кабиле.

Тържествената сесия и официалното честване на празника ще бъде на 20 април – петък, а в празничния ден, на 22 април от 14 часа на центъра на село Тенево ще се проведе традиционното надпяване и надиграване на самодейните колективи от общината. Празничният ден ще завърши с концерт на обичаната изпълнителка Славка Калчева, съвместно със самодейци от общината.

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

за празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

10 – 22 април 2018 г.

10.04.2018 г. (вторник)

 

9.00 ч.

НЧ „Виделина-1928“ . Кукорево

Тунджански театрални дни

Представление на Държавен куклен театър „Георги Митев“ по проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка”

10.00 ч.

с. Окоп

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

Пленер на  открито по проект „Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството на България в ЕС“

 11.00 ч.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Веселиново

Тунджански театрални дни

Представление на Държавен куклен театър „Георги Митев“ по проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка”

13.00 ч.

ОУ „Васил Левски“ с. Тенево

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

 15.00 ч.

НЧ „Васил Левски-1950“ с. Хаджидимитрово

Тунджански театрални дни

Представление на Държавен куклен театър „Георги Митев“ по проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка”

15.00 ч.

гр. Ямбол  Тунджански театрални дни

Постановка „Бременските музиканти“ на Драматичен театър „Невена Коканова“ по проект „Хоризонти- чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

 16.00 ч.

с. Робово

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

  17.30 ч.

с. Овчи кладенец

Тунджански литературни дни

Среща с писателите Иванка Тонева и Илко Капелев

 17.30 ч.

с. Каравелово

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян 

11. 04. 2018 г. (сряда )

10.00 ч.

с. Окоп

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

Пленер на  открито по проект „Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството на България в ЕС“

 11.00 ч.

с. Окоп

Тунджански литературни дни

среща с членовете на литературен клуб „Христо Ботев” и отбелязване на 50- годишен юбилей на Щилияна Желева

 12.00 ч.

с. Видинци 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 13.00 ч.

ОУ „Христо Ботев“

с. Кукорево

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

15.00 ч.

гр. Ямбол

Тунджански театрални дни

Постановка „Келчо и царската дъщеря“ на Драматичен театър „Невена Коканова“ по проект „Хоризонти- чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

16.00 ч.

с. Асеново

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

18.00 ч.

с. Драма

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

19.30 ч.

с. Скалица 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

12. 04. 2018 г. (четвъртък )

10.00 ч.

с. Ханово 

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

Пленер на  открито по проект „Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството на България в ЕС“

 11.00 ч.

с. Коневец

Тунджански литературни дни

Среща с поетесата Таня Хаджидимитрова, поета Тенко Тенев и Калинка Косева

 12.00 ч.

с. Гълъбинци 

Тунджански театрални дни

 Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 14.00 ч.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“

с. Бояджик

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

18.00 ч.

с. Златари 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

13. 04. 2018 г. (петък )

10.00 ч.

с. Ханово

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

Пленер на  открито по проект „Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството на България в ЕС“

 11.00 ч.

с. Тенево

Тунджански литературни дни

среща с Г. Богданова, Ст. Керемедчиева, К. Косева,  Т. Тенев

 11.30 ч.

с. Сламино

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

15.00 ч.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“

с. Веселиново

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

17.00 ч.

зала община „Тунджа”

Тунджански литературни дни

 

Заключителна среща „Образ и метафора“, посветена на творчеството на писатели и художници, свързани с община „Тунджа“

18.00 ч.

с. Симеоново„За хляба наш…“ – кулинарна изложба

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 19.00 ч.

с. Дражево

Тунджански театрални дни

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“

14. 04. 2018 г. (събота )

11.00 ч.

с. Овчи кладенец

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1929“, с. Роза представя „Седянка Роза 2018“

 19.00 ч.

с. Маломир

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Просвета-1920“, с. Маломир представя „Земя благословена, Тунджанска“

 19.00 ч.

с. Генерал Инзово

Тунджански театрални дни

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“

19.00 ч.

с. Ханово 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

15. 04. 2018 г. (неделя)

12.00 ч.

с. Козарево 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 18.00 ч.

с. Търнава 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

16. 04. 2018 г. (понеделник)

09.00 ч.

Народно читалище „Просвета -1910“ с. Тенево

Тунджански театрални дни

Представление на Държавен куклен театър „Георги Митев“ по проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка”

11.00 ч.

НУ „Васил Левски“ с. Завой

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

11.30 ч.

Народно читалище „Светлина-1928“ с. Скалица

Тунджански театрални дни

Представление на Държавен куклен театър „Георги Митев“ по проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка”

15.00 ч.

Народно читалище „Христо Ботев -1928“ с. Ботево

 Тунджански театрални дни

Представление на Държавен куклен театър „Георги Митев“ по проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка”

19.30 ч.

НЧ „Просвета-1910“ с. Тенево

Тунджански театрални дни

Концерт-спектакъл на Самодейна група при НЧ „Просвета-1910“, с. Тенево представя „Светът е оцелял, защото се е смял“

17. 04. 2018 г. (вторник)

11.00 ч. НУ „Св. Климент Охридски“ с. Крумово

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“ 

18. 04. 2018 г. (сряда)

19.00 ч.

с. Безмер

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер представя „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов

 19.30 ч.

с. Тенево 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

19.04.2018 г. ( четвъртък )

11.30 ч.

с. Генерал Тошево

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 12.00 ч.

с. Дряново 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 15.00 ч.

ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

17.00 ч.

зала на община „Тунджа” 

Форум „С Тунджа в сърцето“- рестарт

Представяне на успешно реализирани проекти

Връчване на стипендии на ученици и студенти

 18.00 ч.

с. Меден кладенец

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

19.00 ч.

с. Голям манастир

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер представя „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов

20.04.2018 г. ( петък )

10.00 ч.

залата на Община„Тунджа” 

Тържествена сесия на Общински съвет „Тунджа” и награждаване на физически и юридически лица по повод Деня на Община „Тунджа”

 11.00 ч.

пред сградата на община „Тунджа” 

Тържествено откриване на Деня на община „Тунджа”

15.00 ч.

с. Кабиле

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

Празник „Водим бъдещето за ръка“

 15.00 ч.

с. Болярско

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

 17.00 ч.

зала на община „Тунджа“ 

Бизнес форум на тема „Европейски пари за селата на община „Тунджа“

 18.00 ч.

с. Стара река

Тунджански театрални дни

Авторски спектакъл „Със смеха на Чудомир“ с участието на актьорите Велика Видева, Звезделин Минков и Вартарес Минареджиян

19.00 ч.

с. Калчево

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер представя „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов

 19.00 ч.

с. Чарган

Тунджански театрални дни

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“

19.00 ч.

с. Савино 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 19.30 ч.

с. Миладиновци

Тунджански театрални дни

Концерт-спектакъл на Самодейна група при НЧ „Просвета-1910“, с. Тенево представя „Светът е оцелял, защото се е смял“ 

21.04.2018 г. ( събота )

11.00 ч.

с. Межда

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1929“, с. Роза представя „Седянка Роза 2018“

 12.00 ч.

с. Челник 

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”

 18.00 ч.

с. Победа

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер представя „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов

19.00 ч.

с. Роза

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Светлина-1929“, с. Роза представя „Седянка Роза 2018“

19.00 ч.

с. Генерал Инзово

Тунджански театрални дни

Самодейна театрална група при НЧ „Просвета-1920“, с. Маломир представя „Земя благословена, Тунджанска“

19.00 ч.

с. Ботево

Тунджански театрални дни

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на община „Тунджа” с пиесата „Юнаци с умни калпаци“

22.04.2018 г. ( неделя )

14.00 – 17.00 ч.

с. Тенево

Хоро се вие, песен се пее”

Концерт на самодейни колективи от община „Тунджа“

 16.30 ч.

НЧ „Просвета-1910“ с. Тенево

Откриване на изложба на Наташа Гагова

17.00 ч.

с. Тенево 

Празничен концерт на Славка Калчева

и

самодейни колективи от община „Тунджа“

 

 

 

 

 

About the Author :