Богата дейност отчете читалище „Зора“ на годишното си събрание

SAM_9454В присъствието на 99 членове на читалище „Зора“ в Ямбол, 20 от които – пълномощници, на 16 март вечерта се проведе годишното отчетно събрание на читалището. То бе открито от председателя му Невена Димитрова. Секретарят Евдокия Янкова запозна присъстващите с дейността през изминалата година. Сред по-значимите събития са: кулинарната изложба с конкурсен характер „Вкусно, свинско, винско“; четвърто издания на общинския празник „Есенна ямболска трапеза“; поредната изложба на ямболските гобленари на тема „Жените пролетта“. Изброени бяха тематични изложби на ателието по рисуване; участие в общоградските празници, отбелязване на празниците от обредния календар на българина. Проведе се 34-то издание на фолклорния ученически фестивал „Родило се преродило“ с 350 участника в три категории: пеене, народни инструменти и танцови състави. Съвместно с „Приятели на Русия“ и финансовата подкрепа на общината читалище „Зора“ организира ученическия фестивал „Песни Росии“ с 250 участника.

SAM_94522016 г. бе стартова за рок групата към читалището. В „Зора“ се занимават около 300 самодейци. Бяха припомнени най-значимите постижения на фолклорна вокална група „Зорница“; Школата за народно пеене, народни инструменти и танци. Читалището участва с 2 детски и 3 младежки коледарски групи в Коледарския празник. Посочени бяха успехите на вокална група „Пятница 13“, на детската театрална къща „Зора“ с ръководител актрисата Даниела Райчевска;  на ателието по рисуване с ръководител Цветан Казанджиев; клуб „Ямболи“ и клуб „Здраве“.

През изминалата година читалищната библиотека е представила авторите Иво Сиромахов, Христо Карастоянов и Росица Бакалова. Продължила е инициативата на клуб „Летяща читалня“ в училищата „Славейков“, „Кл. Охридски“ и детските градини „Пролет и „Пламъче“.Припомнени бяха общинският конкурс за 4-класници „Литературни игри.нет“; детският празник в парка „В царството на книгата“. Библиотеката е попълнена с 397 книги, като 68 от тях са купени със средства на читалището, а 329 книги, издадени след 2000 г., са дарени от сем. Газдови и други читатели. През годината от библиотеката са заети 8 570 материали, от които 4 611 са книги. Записани 695 читатели, те са осъществили 6 056 посещения.

Въпреки затрудненото финансово положение на читалището, за 1040 лв. са ушити костюми за самодейните формации, направен е частичен ремонт на библиотеката и са поставени нови прозорци за 1800 лв. Открит обаче остава въпросът за старата дограма и отоплението на залата. На искането да бъдат включени в капиталовите ремонти на общината отговорът е бил отрицателен.

Дейност по-близо до хората, извън сградата на читалището – работа в училищата, детските градини, Дом стари хора, в пенсионерските клубове, на местата за отдих и на открито – това е, към което се стреми „Зора“.

Председателят на контролната комисия Милко Димитров оповести, че не са констатирани нарушения, а екипът работи отговорно и успешно.

Приет бе бюджетът на читалище „Зора“ за 2016 г. и план-програма за дейността му за 2017 г.

About the Author :

Leave a reply