БМЧК – Ямбол с участие в Международния младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации” 2022 г.

„Тунджа”, 18.10.2022 г.

Доброволци от БМЧК – Ямбол направиха публична демонстрация по оказване на първа помощ по време на Международен младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации” 2022 г., организиран от община „Тунджа“. Фестивалът се проведе в село Безмер, в него участваха представители от младежки неправителствени организации, доброволци на БМЧК, представители на спортни клубове, читалища, гости от чужбина и  медии.

Доброволците от БМЧК направиха демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио-пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища. Доброволците представиха последователността на действията и стъпките, когато имаме човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване, извънгръдни притискания на сърцето и др. Демонстрацията предизвика интерес сред  младежите, които изразиха желание да се докоснат до учебния манекен и се опитаха да повторят стъпките на спасяването.

По време на провеждане на младежкия фестивал, доброволците на БМЧК се включиха в благотворителна инициатива, посетиха домовете на самотно живеещи възрастни хора, за да им предоставят топла храна. Благотворителната инициатива  е изцяло в контекста на политиката на община „Тунджа” да бъдат подпомагани нуждаещите се хора, точно и навреме.

About the Author :